Logo Universiteit Utrecht

Nationaal Politielab AI – Utrecht

Studentenprojecten

Studenten die geïnteresseerd zijn om af te studeren bij de politie kunnen altijd contact opnemen met AnneMarie Borg (a.borg@uu.nl) en Jelte Mense (j.p.mense@uu.nl). Je kunt met een eigen idee komen of we zoeken samen naar een onderwerp. We hebben onder andere ideeën voor projecten in de volgende onderwerpen:

 • Event detection, extraction, and mining
 • Textmining
 • Relation and entity extraction
 • Multi-agent reinforcement learning
 • Runtime verification and control
 • Agent-based simulation
 • Structured Argumentation
 • Argumentation Dialogues
 • Ethics, explainability, transparency wrt AI
 • AI & Robotics (Vision and semi-autonomous control)
 • Knowledge acquisition and representation
 • Author identification and attribution
 • Name matching
 • Active learning
 • Transfer learning
 • Explainable AI